Какво означава думата...

Дума ли е бисът?

Какво означава думата бисът?

#1 +междум. Възглас на зрители като знак на одобрение за повторно изпълнение на номер от концертна програма.
#2 +същ. бѝсът, бѝса, +мн. бѝсове, два) бѝса, +м. Повторно изпълнение на номер от концертна програма по желание на публиката.
* Извиквам на бис. — Извиквам за повторно изпълнение.

AI тълкуване

ново