Какво означава думата...

Дума ли е битовете?

Какво означава думата битовете?

битъ`т, бита`, само +ед., +м. Съвкупност от жизнени условия, навици, обичаи, традиции, присъщи на един народ, на една класа, на една социална група; начин на всекидневен живот. Патриархален бит. Селски бит.

AI тълкуване

ново