Какво означава думата...

Дума ли е бича?

Какво означава думата бича?

би`чът, би`ча, +мн. би`чове, два) би`ча, +м.
#1 Изплетени ремъци, върви, прикрепени на дървена дръжка, с които се удря, бие; камшик.
#2 +Прен. Периодично бедствие, нещастие, напаст. Бич божи.

AI тълкуване

ново