Какво означава думата...

Дума ли е блама?

Какво означава думата блама?

+книж. Лишаване от доверие, сваляне от ръководен пост чрез гласуване.

AI тълкуване

ново