Какво означава думата...

Дума ли е бламовете?

Какво означава думата бламовете?

+книж. Лишаване от доверие, сваляне от ръководен пост чрез гласуване.

AI тълкуване

ново