Какво означава думата...

Дума ли е блинд?

Какво означава думата блинд?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново