Какво означава думата...

Дума ли е блиндът?

Какво означава думата блиндът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново