Какво означава думата...

Дума ли е блиц?

Какво означава думата блиц?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново