Какво означава думата...

Дума ли е блицкриг?

Какво означава думата блицкриг?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново