Какво означава думата...

Дума ли е блицкрига?

Какво означава думата блицкрига?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново