Какво означава думата...

Дума ли е блицът?

Какво означава думата блицът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново