Какво означава думата...

Дума ли е блокове?

AI тълкуване

ново

Какво означава думата блокове?

бло`кът, бло`ка, +мн. бло`кове, два) бло`ка, +м.
#1 Грамаден къс от нещо много твърдо. Гранитен блок. Леден блок.
#2 Голяма многоетажна постройка; корпус, сграда, дом. Жилищен блок.
#3 Обширна обработваема земна площ. Земята е разделена на блокове.
#4 Част от съоръжение, механизъм, която представлява отделна система с обща функция или предназначение. Санитарен блок. Кухненски блок.
#5 Политическо или военно обединение за постигане на общи цели.
#6 Вид тетрадка с листове за рисуване.
+същ. умал. бло`кче, +мн. бло`кчета, +ср. в 1, 2, 3 и 5 знач.).
+прил. [[бло`ков]], бло`кова, бло`ково, +мн. бло`кови.