Какво означава думата...

Дума ли е блокпостът?

Какво означава думата блокпостът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново