Какво означава думата...

Дума ли е блокшрифт?

Какво означава думата блокшрифт?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново