Какво означава думата...

Дума ли е блокшрифта?

Какво означава думата блокшрифта?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново