Какво означава думата...

Дума ли е блусовете?

Какво означава думата блусовете?

блу`сът, блу`са, +мн. блу`сове, два) блу`са, +м.
#1 Американска негърска песен в бавно темпо.
#2 Танцова мелодия в бавно темпо.

AI тълкуване

ново