Какво означава думата...

Дума ли е блян?

Какво означава думата блян?

бля`нът, бля`на, +мн. бля`нове, два) бля`на, +м. Обикн. в поезията — мислен образ на нещо, създадено от въображението, което е силно желано; мечта, надежда, копнеж.

AI тълкуване

ново