Какво означава думата...

Дума ли е бога?

Какво означава думата бога?

бо`гът, бо`га, +мн. богове`, +м.
#1 В митологията — свръхестествено безсмъртно същество в човешки образ, което се разпорежда в някоя област на природата или живота; божество. Аполон е бог на слънцето. Гръцки богове.
#2 Само +ед. Създателят на Вселената, който я управлява по своя воля в религията на християни и евреи).
#3 +Прен. Нещо, което е обект на сляпо преклонение; кумир, идол.
+прил. [[бо`жи]] и [[божи`]] или [[бо`жий]], бо`жа и божа` или бо`жия, бо`жо и божо` или бо`же и боже` или бо`жие, +мн. бо`жи и божи` или бо`жии. Глас божи. Божи ден. Божие дело.
* Боже/Боже мой/Боже господи! — Като възклицание за изразяване на различни чувства радост, удивление, недоумение, изненада, страх, отчаяние, мъка, недоволство, възмущение и др.).
* Бог да прости. — При споменаване на покойник — за изразяване на почит и уважение.
* Боже опази/Пази Боже! — Като възклицание за изразяване на опасение от нещо лошо.
* Дай Боже! — За пожелание — дано, нека.
* Дал Бог. — Има, налице е, съществува в голямо количество.
* До Бога. — Много висок, много силен. Крясъци до Бога.
* Един Бог знае. — Никой не знае, не се знае, не е известно.
* Не дай си) Боже! — За изразяване на опасение от нещо неприятно, лошо.
* Предавам/предам Богу дух. — Умирам.
* Слава Богу! — Като възклицание, че нещо е станало, както трябва да бъде, че не се е случило зло, нещастие.
* Бич божи. — Голямо общо бедствие.
* Божа работа. — За нещо, което става независимо от нашата воля.
* Божи гроб. — Гробът на Исус Христос в Ерусалим.
* Всеки божи ден. — Ежедневно, всекидневно.
* Като птичка божия. — Безгрижно, весело.
* Пръст божи. — Намеса на свръхестествена сила.

AI тълкуване

ново