Какво означава думата...

Дума ли е бодиборд?

Какво означава думата бодиборд?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново