Какво означава думата...

Дума ли е бодиборда?

Какво означава думата бодиборда?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново