Какво означава думата...

Дума ли е бонът?

Какво означава думата бонът?

бо`нът, бо`на, +мн. бо`нове, два) бо`на, +м.
#1 +Спец. В банковото дело — книжен знак на определена стойност, който дава право на притежателя в даден срок да получи пари или стока. Поименни бонове. Съкровищни бонове.
#2 +Остар. +Разг. Хиляда лева, хилядарка.

AI тълкуване

ново