Какво означава думата...

Дума ли е бордовете?

Какво означава думата бордовете?

бо`рдът, бо`рда, +мн. бо`рдове, два) бо`рда, +м.
#1 Външната странична стена на кораб или самолет.
#2 Горният под на кораб; палуба.
#3 Корпус, територия на самолет или космически) кораб. От борда на самолета.
#4 Група от хора, която контролира дейността на учреждение, институция, предприятие; управителен съвет; орган, тяло, комисия. Бордът на директорите.
* Извън борда. — Ненужен. Пенсионира се и остана извън борда.

AI тълкуване

ново