Какво означава думата...

Дума ли е бордъркрос?

Какво означава думата бордъркрос?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново