Какво означава думата...

Дума ли е бордъркроса?

Какво означава думата бордъркроса?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново