Какво означава думата...

Дума ли е бордъркросът?

Какво означава думата бордъркросът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново