Какво означава думата...

Дума ли е борч?

Какво означава думата борч?

бо`рчът, бо`рча, +мн. бо`рчове, два) бо`рча, +м. +Разг. Паричен дълг.

AI тълкуване

ново