Какво означава думата...

Дума ли е боса?

Какво означава думата боса?

бо`са, бо`со, +мн. бо`си, +прил.
#1 Който е без обувки и/или чорапи. През лятото можеш да ходиш бос по тревата.
#2 +Прен. Некомпетентен, неосведомен, недостатъчно подготвен, ограничен. Нищо не разбира от изкуство, съвсем боса е. Бос съм в тая материя.
+прил. +умал. [[бо`сичък]], бо`сичка, бо`сичко, +мн. бо`сички.
----
бо`сът, бо`са, +мн. бо`сове, +м. Ръководител на предприятие, учреждение, партия, синдикат; шеф. Синдикални босове.

AI тълкуване

ново