Какво означава думата...

Дума ли е боша?

Какво означава думата боша?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново