Какво означава думата...

Дума ли е бошлаф?

Какво означава думата бошлаф?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново