Какво означава думата...

Дума ли е бошлафа?

Какво означава думата бошлафа?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново