Какво означава думата...

Дума ли е бошлафове?

Какво означава думата бошлафове?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново