Какво означава думата...

Дума ли е бошове?

Какво означава думата бошове?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново