Какво означава думата...

Дума ли е бошовете?

Какво означава думата бошовете?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново