Какво означава думата...

Дума ли е бракове?

AI тълкуване

ново

Какво означава думата бракове?

бра`кът, бра`ка, +мн. бра`кове, два) бра`ка, +м. Съжителство между мъж и жена като съпрузи, официално легитимирано чрез формален акт. Сключвам брак. Църковен брак. Имам два брака.
+прил. [[бра`чен]], бра`чна, бра`чно, +мн. бра`чни. Брачно свидетелство. Брачна церемония. Брачен живот.
----
бра`кът, бра`ка, само +ед., +м.
#1 Недоброкачествена, негодна продукция.
#2 Бракуване. Това е за брак.