Какво означава думата...

Дума ли е бранд?

Какво означава думата бранд?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново