Какво означава думата...

Дума ли е бранда?

Какво означава думата бранда?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново