Какво означава думата...

Дума ли е браншовете?

Какво означава думата браншовете?

бра`ншът, бра`нша, +мн. бра`ншове, два) бра`нша, +м. Клон от търговията, занаятчийството, промишлеността; отрасъл. Ти от кой бранш си?
прил. [[бра`ншов]], бра`ншова, бра`ншово, +мн. бра`ншови.

AI тълкуване

ново