Какво означава думата...

Дума ли е брас?

Какво означава думата брас?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново