Какво означава думата...

Дума ли е брасове?

Какво означава думата брасове?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново