Какво означава думата...

Дума ли е брасовете?

Какво означава думата брасовете?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново