Какво означава думата...

Дума ли е брасът?

Какво означава думата брасът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново