Какво означава думата...

Дума ли е брашпил?

Какво означава думата брашпил?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново