Какво означава думата...

Дума ли е брашпила?

Какво означава думата брашпила?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново