Какво означава думата...

Дума ли е брашпилове?

Какво означава думата брашпилове?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново