Какво означава думата...

Дума ли е брашпиловете?

Какво означава думата брашпиловете?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново