Какво означава думата...

Дума ли е брашпилът?

Какво означава думата брашпилът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново