Какво означава думата...

Дума ли е брейк?

Какво означава думата брейк?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново