Какво означава думата...

Дума ли е брейка?

Какво означава думата брейка?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново