Какво означава думата...

Дума ли е брейкът?

Какво означава думата брейкът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново