Какво означава думата...

Дума ли е брича?

Какво означава думата брича?

бри`чът, бри`ча, само +ед., +м. или [[бри`чове]] само +мн. Вид панталони, широки до колената, а надолу съвсем тесни, които обикн. се носят с ботуши.

AI тълкуване

ново